Contractul individual de muncă cu timp parţial şi munca la domiciliu - articole - munca.ro
Pagina principală |  Articole |  Ştiri |  Resurse |  Condiţii |  Servicii angajatori |  Contact
 Imobiliare  | Turism  | Prieteni  | Bancuri  | Ştiri  | Culinare  | Coduri poştale  | Curs valutar  | Meteo  | Calendar  | Ziare 
Articole

Contractul individual de muncă cu timp parţial şi munca la domiciliu

Autor: Av. Aura Bancila

         Ca orice contract, şi contractul individual de muncă cu timp parţial reglementează voinţa părţilor. În cazul unui astfel de contract, angajatorul poate încadra salariaţi cu program redus de lucru, dar nu mai putin de două ore pe zi şi mai puţin de zece ore pe săptămână.
          Acest contract trebuie să îndeplinească condiţiile generale aplicabile oricărui contract şi anume să conţină:
          - identitatea părţilor;
          - locul de muncă;
          - sediul angajatorului;
          - funcţia/ocupaţia ce va fi ocupată şi atribuţiile postului;
          - data de la care contractul începe a-şi produce efectele;
          - durata concediului de odihnă la care salaria-tul are dreptul;
          - salariul de bază;
          - riscurile specifice postului;
          - condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
          - drepturile şi obligaţiile atât ale anga-jatorului cât şi ale salariatului;
          - modalităţile în care poate interveni modi-ficarea contractului;
          Contractul individual de muncă cu timp parţial mai trebuie să cuprindă şi următoarele elemente:
         - durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
         - condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
         - interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
          În lipsa acestor menţiuni, contractul se consideră încheiat pentru normă întreagă.
          Încheierea unui contract de muncă cu timp parţial se face numai în formă scrisă şi reprezintă şi câteva avantaje:
          - se poate îmbina activitatea salarială cu studiile sau formarea profesională;
          - posibilitatea angajării persoanelor aflate la pensie;
          - drepturile salariale se acordă propor-ţional cu timpul efectiv lucrat;
          - durata concediului de odihnă anual se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic;
          - dacă salariatul doreşte a se transfera pe un loc de muncă cu normă întreagă, angajatorul are obligaţia de a lua în considerare o astfel de cerere şi de a informa salariaţii în legătură cu apariţia unor astfel de posturi;
          - salariatul poate avea acces lalocuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile, în măsura în care acestea sunt disponibile;
          - un salariat poate încheia un număr nelimitat de astfel de contracte. Există cazuri în care un salariat a semnat un număr de zece contracte cu timp parţial, întrucât ocupaţia şi locul de muncă îi permite a se prezenta la muncă o dată pe săptămână.
          Constituţia garantează dreptul la muncă, neputând îngrădi persoanei alegerea locului de muncă, a profesiei sau activităţii pe care să o presteze. Astfel în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament, a nediscriminării pe bază de sex, religie, vârstă, rasă, orientare sexuală, religie, etnie sau handicap.
          Munca la domiciliu este o modalitate specifică de executare a contractului de muncă, determinată de faptul că locul prestării muncii nu este la sediul, punctul de lucru al angajatorului, ci la domiciliul salariatului. Astfel există posibilitatea încadrării în muncă şi a persoanelor cu handicap, persoane care nu s-ar putea deplasa în vederea prestării unei muncii la sediul unui angajator.
          Condiţiile încheierii unui contract individual de muncă la domiciliu sunt aceleaşi ca la contractul individual de muncă cu timp parţial, cu următoarele prevederi suplimentare:
         - că salariatul lucrează la domiciliu;
         - programul în cadrul căruia angajatorul este în drept a controla activitatea salariatului său şi modalitatea concretă în care se face aceasta;
         - obligaţia angajatorului de a asigura transpor-tul materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul angajatorului.
          Exista obligativitatea încheierii acestui contract în formă scrisă. Caracteristic contractului de muncă la domiciliu este faptul că salariaţii îşi stabilesc singuri programul de lucru.
          Cele două tipuri de contracte sunt guvernate de dispoziţiile cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile angajatorilor sau salariaţilor, sau dispoziţiilor legislaţiei în vigoare.Sursa:


Data postării: 29.08.2005
Vizualizări: 14.954

Înapoi la articole


Publicitate pe acest site
Copyright ©2002-2023 Pandora Impex SRL.